Kata lista

Európai Shitokai Ishimi Szövetség kata listája

SHURI-TE
(Itosu mester)
NAHA-TE
(Higaonna mester)
TOMARI-TE
(Aragaki mester)
KAKU-HO
(Go-Kenki mester)
Kenwa Mabuni mester
1. Pinan vagy Heian 1-5 1. Gekisai Dai 1-2 1. Sochin 1. Haffa 1. Shinsei 1-2
2. Naifanchin 1-3 2. Sanchin 2. Niseishi 2. Hakkaku 2. Shinpa
3. Bassai Dai és Bassai Sho 3. Tensho 3. Unshu 3. Pappuren 1-3 3. Jyuroku (16)
4. Kosokun Dai, Kosokun Sho és Shiho Kosokun 4. Seienchin (Nakaima mester) 4. Nepai 4. Myojyo
5. Rohai 1-3 5. Saifa 1. Niseishi   5. Aoyagi (Seiryu)
6. Wankan 6. Seipai (18) 2. Sanseiru   6. Matsukaze
7. Wanshu 7. Kururunfa (17) 3. Seisan   7. Nipaipo
8. Wandan 8. Seisan (13) 4. Pachu    
9. Chinsyu 9. Sanseiru (36) 5. Heiku    
10. Chinte 10. Shisochin (19) 6. Paiku    
11. Chinto 11. Superinpei (108)(vagy Pechurin) 7. Anan    
12. Gojushiho/Useishi, 54 lépés 12. Gekiha (Toguchi mester) (Kihan mester)    
Tomari eredetű katák: 13. Kakuha (Toguchi mester) 1. Ananko 1-2    
13. Jitte   2. Chinto    
14. Jion        
15. Jiin        

Egyes katák variációi

1. Bassai: Ishimine, Matsumura, Matsumora, Oyadomari, Tawada, Chibana, Kihan Motobu

2. Kosokun (Kushanku): Chatan Yara, Chibana

3. Chinto: Kihan (Tomari stílus)

4. Rohai: Matsumora (Tomari stílus)

5. Wanshu: (Tomari stílus)

6. Jion: Yabu

7. Seisan: Matsumura, Seisyan

8. Niseishi: Tomoyori, Nijyushiho

9. Sanchin: Uechi